MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Doradztwo zawodowe


Firma zrealizowała szereg projektów obejmujących doradztwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD), szkolenia rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe, oraz warsztaty psychologiczne.

W zakresie doradztwa zawodowego oferujemy:

Doradztwo indywidualne mające na celu rozpoznanie indywidualnych trudności w znalezieniu pracy, wybór kierunku zawodu, odpowiedniego szkolenia lub przekwalifikowania zawodowego, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych.

Poradnictwo grupowe pozwalające uczestnikom spotkań na dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej. Porady grupowe dają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego.

BD Center jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 2826.