MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Realizacja szkoleń


BD Center oferuje szkolenia opracowane przez doświadczoną kadrę trenerską, oparte na analizie potrzeb uczestników oraz na konkretnych oczekiwaniach Klienta.

Głównym celem szkoleń realizowanych przez nas jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych istotnych dla rozwoju osobistego i rozwoju organizacji. Oferujemy szkolenia dla klientów indywidualnych, pracowników dużych firm, dla kadry zarządzającej MŚP, nauczycieli i uczniów, organizowane we współpracy z Urzędami Pracy.

Firma posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, nr ewidencyjny 2.18/00077/2006.