MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Badania


Szczególnym obszarem działalności BD Center są usługi analityczno-badawcze. Firma realizuje badania i analizy dla wielu znaczących instytucji działających w sektorze prywatnym oraz publicznym. Wieloletnie, bogate doświadczenie w obszarze badań ilościowych oraz jakościowych sprawia, że firma specjalizuje się w realizacji badań społecznych, marketingowych i ewaluacyjnych.

Usługi badawcze są realizowane dzięki bogatemu kapitałowi wiedzy i doświadczenia.

Zgrany i kompetentny zespół badawczy BD Center o dużym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym jest gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług.