Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Edubroker – doradztwo edukacyjne dla dorosłych

Edubroker – doradztwo edukacyjne dla dorosłych

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Termin realizacji projektu IV.2013-III.2015r.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu Miasta Rzeszów. Usługi doradztwa edukacyjnego adresowane są do osób dorosłych bez względu na ich status na rynku pracy (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące, uczące się).

 

Cel główny projektu

Celem projektu jest poprawa dostępu 504 osób dorosłych(252 Kobiety, 252 Mężczyzn)do usług edukacji formalnej i pozaformalnej przez wdrożenie usługi doradztwa edukacyjnego na terenie powiatu Miasta Rzeszowa do końca III.2015 roku

W projekcie przewidziano indywidualne spotkania osób zainteresowanych wsparciem w określeniu najlepszej drogi nabywania bądź podnoszenia kwalifikacji, z doradcą edukacyjnym (brokerem edukacyjnym).

Doradztwo edukacyjne będzie opierało się na trzech głównych elementach:

- indywidualna porada

- doradztwo grupowe

- wsparcie w samodzielnym korzystaniu z opracowanej w ramach projektu platformy z informacjami o rynku edukacyjnym.

W wyniku spotkań z brokerem edukacyjnym Uczestnik Projektu uzyska informację o swoich predyspozycjach zawodowych i dostanie kilka propozycji najlepszej drogi kształcenia. Taka diagnoza kompetencji i zdolności Uczestnika Projektu stworzy szansę na rozwój zawodowy u osób pracujących, bezrobotnym umożliwi znalezienie zatrudnienia a uczącym się obranie kierunku dalszego kształcenia, który będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu

BD Center Sp. z o. o .

ul. Broniewskiego 1

35-222 Rzeszów

Tel. (17) 855 20 29

 

Osoby do kontaktu:

Ewelina Dulska

Maria Skóra

Katarzyna Granda